Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Zapytanie o cenę w sprawie wynajmu samochodu ciężarowego przystosowanego do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. C.

Informacja ogłoszona dnia 2018-03-13 12:50:01 przez Sebastian Cieszko, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z REGULAMINEM udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.
 
Katowice, 13.03.2018 r.
 
 
                                         Biuletyn Informacji Publicznej
                                                        www.word.katowice.pl
                       
Zapytanie o cenę
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach zwraca się z zapytaniem o cenę w sprawie wynajmu samochodu ciężarowego przystosowanego do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. C.
 
Wymagania zleceniodawcy:
 
  1. Samochód ciężarowy musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022), ustawą z dnia 05 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z póź. zm.) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r poz. 1260 z póź. zm.).
 
  1. Czas wynajmu do dnia 31.07.2018 r. Pojazd należy przekazać w czasie do 7 dni kalendarzowych, licząc od czasu podpisania przez strony umowy z pełnym zbiornikiem paliwa. Po zakończeniu usługi pojazd zostanie zwrócony z również z pełnym zbiornikiem.
 
  1. Zleceniobiorca w czasie wynajmu odpowiedzialny jest za wykonywanie wszelkich czynności związanych z serwisowaniem, przeglądami, naprawami dostarczonego samochodu niezbędnymi dla jego prawidłowego użytkowania oraz likwidacji szkód komunikacyjnych.
 
  1. Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów związanych z bieżącą eksploatacją pojazdów tj. koszt paliwa, płynu do spryskiwaczy, chłodnicy, przepalonych żarówek, utrzymania pojazdu w czystości, uzupełniania oleju silnikowego, napraw uszkodzonych opon                 i felg. Wszystkie pozostałe koszty obciążają Zleceniobiorcę.
 
  1. Wynajmowany pojazd ma być nie dłuższy niż 8,50 m i pozbawiony cech identyfikacyjnych Zleceniobiorcy.
 
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 21.03.2018 r. w formie pisemnej                                   w sekretariacie lub wysłać mailem zgodnie                                           z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Janoska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tadeusz Kura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-13 12:50:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tadeusz Kura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-19 12:11:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6078 raz(y)