ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Marszałkowski Program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego
Program realizowany i finansowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego pod patronatem Marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego – Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.
Informacje podstawowe:
Celem Programu jest wsparcie zadań drogowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż nowoczesnego oświetlenia przejść dla pieszych, budowę, rozbudowę lub przebudowę przejść dla pieszych, jak również zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, na drogach: gminnych, powiatowych, miast na prawach powiatu i wojewódzkich w województwie śląskim.
Na realizację Programu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie przeznaczą łącznie 3.000.000,00 zł. 
 1. Wysokość dofinansowania: do 50% kwalifikowanych kosztów realizacji zadania, nie więcej niż 50.000zł.
 2. Działania objęte dofinansowaniem:
 1. zawężenie pasów ruchu (wykonanie przejścia dla pieszych z zawężeniem jezdni),
 2. wykonanie przejść dla pieszych zawierających dodatkowe rozwiązania wspomagające i  ułatwiające przekraczanie drogi: wyniesionych (również w ramach wyniesionych skrzyżowań), z wyspami azylu lub z wysuniętymi platformami,
 3. przed przejściami dla pieszych zaliczonymi do przejść o podwyższonym standardzie – fakultatywne zastosowanie progów zwalniających (listwowych lub wyspowych);
 4. w przypadku braku lub niewłaściwych parametrów – budowa/rozbudowa/przebudowa chodników (dróg dla pieszych) lub ścieżek pieszo-rowerowych (dróg dla pieszych i rowerów) stanowiących dojścia do przejścia dla pieszych (nie dotyczy ścieżek rowerowych (dróg dla rowerów)), na długościach nie większych, niż obszar oddziaływania przejścia;
 5. budowa / rozbudowa / przebudowa przejść dla pieszych z wyspą azylu na jezdniach przeznaczonych do ruchu w obu kierunkach o więcej niż dwóch pasach ruchu (na jezdniach dwupasowych fakultatywnie);
 6. zapewnienie warunków widoczności pieszego przez kierowcę i pojazdu przez pieszego (np. usunięcie obiektów i zieleni ograniczających widoczność, korektę łuków, likwidację lub przeniesienie stanowisk postojowych albo zmiana lokalizacji przejścia itp.);
 7. poprawa lub prawidłowe ukształtowanie wysokościowe nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych, przejścia dla pieszych i wysp azylu, w tym zaprojektowanie ramp krawężnikowych;
 8. zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku;
- na lub przed przejściami dla pieszych zaliczonymi do przejść o podwyższonym standardzie,
- nawierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego w kolorze czerwonym,
- nawierzchni jezdni o zwiększonej szorstkości, na długości równej odległości widoczności na zatrzymanie, lecz nie mniejszej niż 20,00 m,
- pasów wibracyjno-akustycznych barwy innej niż biała lub żółta, z uwzględnieniem ochrony terenów przyległych do pasa drogowego przed niekorzystnym oddziaływaniem hałasu;
i. na przejściach dla pieszych zaliczonych do przejść o podwyższonym standardzie – fakultatywne zaprojektowanie balustrad i ogrodzeń;
j. montaż nowoczesnego oświetlenia lub modernizacja obecnego oświetlenia przejścia dla pieszych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elzbieta Lipka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-07 13:38:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tadeusz Kura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-07 13:41:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tadeusz Kura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-23 12:18:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
980 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O AUKCJI

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O AUKCJI
Prowadzonej w trybie art. 701 i nast. Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem odrębności wynikających z  Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach
 
l.p.
Marka, typ, model
Opis
Cena wywoławcza netto=brutto
Wadium
Postąpienie
1.
Samochód Toyota Yaris 1,3 L4 DOHC 16V AWD
 
Nr. rej. SK 921AW, rok produkcji: 2012, Pojazd przeznaczony do nauki jazdy i  egzaminu państwowego „L”, Pojazd nie sprawny technicznie, Pojemność silnika 1300 cm3/73kW/99KM,
9000,00 zł brutto
Słownie: dziewięć tysięcy złotych
900 zł brutto
Słownie: dziewięćset złotych
100zł
słownie: sto złotych
 
 1. Aukcja odbędzie się w dniu 20.07.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie WORD Katowice przy ul. Francuskiej 78 w Sali konferencyjnej.
 2. Wadium wnoszone wyłącznie w pieniądzu należy wpłacać na rachunek WORD w Katowicach:
ALIOR BANK S.A. nr konta: 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585
Przy wpłacie wadium należy zaznaczyć jakiego pojazdu dotyczy.
Wadium należy wnieść skutecznie przed rozpoczęciem aukcji (tzn. w dniu 20.07.2020 r. do godz.10:00 wadium powinno być zaksięgowane na koncie WORD).
Potwierdzenia wniesienia wadium należy okazać przed przystąpieniem do aukcji wraz z pisemną informacją o  numerze konta, na który należy zwrócić niewykorzystane wadium.
Uczestnik aukcji zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości ( dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
 1. Po zakończeniu aukcji niewykorzystane wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom na rachunek pomniejszone o koszty utrzymania konta. Wadium złożone przez nabywcę danego pojazdu zostanie zaliczone na poczet ceny. Zapłata za zakupiony przedmiot ma nastąpić w terminie do trzech dni roboczych, licząc od dnia zakończenia aukcji.
 2. Postąpienie w licytacji wynosi:
 • 100,00 zł ( słownie: sto złotych 00/100 zł),
 1. Regulamin gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach jest dostępny w Wydziale Eksploatacji Mienia w godz. od 8:00-14:00.
Składniki majtku ruchomego przeznaczone na aukcję można oglądać w oddziale terenowym w Rybniku, ul.  Ekonomiczna 21 w godz. 8:00-14:00 do dnia 19.07.2021 r. z osobą upoważnioną do kontaktu panem Szymonem Klimczakiem 507816027.
 1. Organizatorowi aukcji przysługuje prawo odwołania aukcji bez podania przyczyny.
Informacji udziela się w siedzibie WORD Katowice oraz pod numerem telefonu: 323593008.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Żurawik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-07 15:22:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Cieszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-07 15:24:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Cieszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-07 15:24:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1550 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o aukcji pojazdów

OGŁOSZENIE O AUKCJI

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Żurawik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-21 14:57:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tadeusz Kura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-21 14:57:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tadeusz Kura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-21 15:07:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1600 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zbyciu składników majątku WORD

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Hawryluk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-31 12:52:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tadeusz Kura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-31 12:53:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tadeusz Kura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-31 12:53:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o aukcji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gawlik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-18 14:54:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Cieszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-18 14:56:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Cieszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-18 14:56:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Negocjacje w sprawie wynajmu lokalu na działalność handlowo-usługową o powierzchni 77,25 m² w Katowicach przy ul. Francuskiej 78

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Janoska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Janoska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-03 07:57:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tadeusz Kura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-03 07:59:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tadeusz Kura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-03 07:59:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zamiarze wynajmu hali w Bytomiu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Janoska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Janoska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-27 12:33:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tadeusz Kura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-27 12:36:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tadeusz Kura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-27 12:36:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Negocjacje w zakresie dotyczącym najmu stacji paliw znajdującej się w Katowicach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Cieszko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Janoska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-21 11:23:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Cieszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-21 11:25:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Cieszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-21 11:25:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie o cenę w sprawie wynajmu samochodu ciężarowego przystosowanego do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. C.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z REGULAMINEM udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.
 
Katowice, 13.03.2018 r.
 
 
                                         Biuletyn Informacji Publicznej
                                                        www.word.katowice.pl
                       
Zapytanie o cenę
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach zwraca się z zapytaniem o cenę w sprawie wynajmu samochodu ciężarowego przystosowanego do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. C.
 
Wymagania zleceniodawcy:
 
 1. Samochód ciężarowy musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022), ustawą z dnia 05 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z póź. zm.) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r poz. 1260 z póź. zm.).
 
 1. Czas wynajmu do dnia 31.07.2018 r. Pojazd należy przekazać w czasie do 7 dni kalendarzowych, licząc od czasu podpisania przez strony umowy z pełnym zbiornikiem paliwa. Po zakończeniu usługi pojazd zostanie zwrócony z również z pełnym zbiornikiem.
 
 1. Zleceniobiorca w czasie wynajmu odpowiedzialny jest za wykonywanie wszelkich czynności związanych z serwisowaniem, przeglądami, naprawami dostarczonego samochodu niezbędnymi dla jego prawidłowego użytkowania oraz likwidacji szkód komunikacyjnych.
 
 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów związanych z bieżącą eksploatacją pojazdów tj. koszt paliwa, płynu do spryskiwaczy, chłodnicy, przepalonych żarówek, utrzymania pojazdu w czystości, uzupełniania oleju silnikowego, napraw uszkodzonych opon                 i felg. Wszystkie pozostałe koszty obciążają Zleceniobiorcę.
 
 1. Wynajmowany pojazd ma być nie dłuższy niż 8,50 m i pozbawiony cech identyfikacyjnych Zleceniobiorcy.
 
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 21.03.2018 r. w formie pisemnej                                   w sekretariacie lub wysłać mailem zgodnie                                           z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Cieszko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Janoska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-13 12:47:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Cieszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-13 12:50:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Cieszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-13 12:50:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5640 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji