ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp. Przez kogo delegowany Początek Zakończenie Temat kontroli
1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 08.05.2008 r. 31.05.2008 r. Kontrola 5 % wydatków za 2007 r. oraz 2008 r.
2 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 02.06.2008 r. 31.08.2008 r. Kontrola w zakresie procedury organizowania egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
3 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 02.03.2009 r. 10.03.2009 r. 03.04.2009 r. 03.04.2009 r. Kontrola w zakresie procedury organizacji egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem.
4 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 29.04.2009 r. 29.04.2009 r. Wizyta monitoringowa z zakresu trwałości projektu „Nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla odchodzących z rolnictwa” realizowanego w ramach 2.3 ZPORR.
5 Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach 05.11.2009 r. 15.02.2010 r. Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi w latach 2007-2008
6 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 24.11.2009 r. 09.12.2009 r. 08.12.2009 r. 23.12.2009 r. Kontrola doraźna gospodarki finansowej. Kontynuacja kontroli.
7 Najwyższa izba Kontroli Delegatura w Katowicach 07.12.2009 r. 26.01.2010 r. Kontrola wybranych obszarów działalności WORD w latach 2007 - 2009 I półrocze
8 Państwowa Inspekcja Pracy 20.01.2010 r.   Kontrola z zakresu prawa ochrony pracy
9 Urząd Marszałkowski 12.02.2010 r. 19.02.2010 r. Kontrola 5% wydatków za 2009 rok
10 Państwowa Inspekcja Pracy 18.05.2010 r.   Wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy
11 Urząd Skarbowy     Prawidłowość wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 01.12.2004-31.12.2004, 01.01.2006-31.01.2006, 01.05.2006-31.05.2006
12 Wydział komunikacji i transportu Urzędu Marszałkowskiego 06.05.2011 r. 06.05.2011 r. Spełnienie przez przedsiębiorcę prowadzącego kurs dokształcający w zakresie przewozu drogowego
13 Najwyższa izba Kontroli Delegatura w Katowicach 27.01.2012 r. 01.03.2012 r. Gospodarowanie wybranymi składnikami majątku WORD Katowicach w latach 2010 – 2011
14 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 22.10.2012 r.   Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010 – 2011 i bieżące
15 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Kontroli i Audytu 27.05.2013 r. 27.05.2013 r. Audyt Sprawdzający „Ocena systemu kontroli zarządczej w WORD”
16 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 12.06.2013 r. 14.06.2013 r. Spełnienie wszystkich warunków niezbędnych do przeprowadzania egzaminów państwowych
17 Państwowa Inspekcja Pracy Katowice 28.06.2013 r.   Prawna ocena …
18 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 22.08.2013 r. 03.09.2013 Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej, sprawy organizacyjno-kadrowe za lata 2009-2012 oraz ocena systemu kontroli zarządczej.
19 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 05.11.2013 r. 07.11.2013 Sprawdzenie działalności WORD w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych w odniesieniu do wymogów zawartych w art. 69 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami.
20 Państwowa Inspekcja Pracy 19.11.2013 r. 19.11.2013 Prawna ochrona pracy pracowników.
21 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 31.03.2014 r. 02.04.2014 Spełnienie warunków niezbędnych do przeprowadzania egzaminów państwowych.
22 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 06.10.2014 r. 08.10.2014 Sprawdzenie działalności WORD w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych w odniesieniu do wymogów zawartych w art. 69 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami.
23 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 09.12.2014 r. 30.12.2014 W zakresie wybranych zagadnień z gospodarki finansowej za rok 2013 i bieżący.
24 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 25.03.2015 30.03.2015 Sprawdzenie spełnienia warunków niezbędnych do przeprowadzania egzaminów państwowych
25 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 22.05.2015 25.02.2015 Kontrola doraźna w zakresie udzielonych zamówień
26 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 25.09.2015 29.09.2015 Sprawdzenie działalności WORD OT Rybnik w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych w odniesieniu do wymogó zawartych w art.. 69 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami
27 Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu 05.11.2015 29.02.2016 Podatek dochodowy od osób prawnych za okres 01.01.2013 - 31.12.2013
28 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 30.03.2016 01.04.2016 Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminów państwowych
29 ZUS oddział Chorzów 30.05.2016   Zakres przedmiotowy zgodny z upoważnieniem
30 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 28.07.2016 12.08.2016 Gospodarka finansowa za lata 2014 - 2016
31 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 28.09.2016 04.10.2016 Sprawdzenie działalności WORD w odniesieniu do wymogów zawartych w ustawie o kierujących pojazdami
32 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 19.12.2016 30.12.2016 Gospodarka finansowa za lata 2014 - 2016
33 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 16.11.2017 r. 17.11.2017 r. Sprawzenie spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do przeprowadzania egzaminów państwowych
34 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 28.02.2018 r. 02.03.2018 r. Sprawdzenie spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do przeprowadzania egzaminów państwowych.
35 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 09.04.2018 r. 20.04.2018 r. Gospodarka finansowa za lata 2016 - 2018
36 Urząd Skarbowy w Sosnowcu 24.08.2018 26.11.2018 r. Prawidłowość wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w zakresie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za okres od 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
37 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 20.09.2018 r. 21.09.2018 r. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminów państwowych
38 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 15.02.2019 31.12.2019 Prawidłowość prowadzenia egzaminów państwowych
39 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 27.02.2019 31.12.2019 Prawidłowość prowadzenia egzaminów państwowych
40 PIP Okręgowy inspektorat pracy w Katowicach 11.03.2019 18.03.2019 Przestrzeganie przepisów prawa pracy, przepisy dotyczące legalności zatrudnienia
41 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 03.04.2019 03.04.2019 Prawidłowość prowadzenia egzaminów państwowych
42 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 04.04.2019 04.04.2019 Prawidłowość prowadzenia egzaminów państwowych
43 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 11.04.2019 11.04.2019 Prawidłowość prowadzenia egzaminów państwowych
44 Urząd Miasta Katowice 17.04.2019 17.04.2019 Zgodnie z upoważnieniem do kontroli
45 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 18.04.2019 18.04.2019 Prawidłowość prowadzenia egzaminów państwowych
46 PIP Okręgowy inspektorat pracy w Katowicach 24.06.2019 12.08.2019 Zgodnie z upoważnieniem
47 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 23.09.2019 04.10.2019 Gospodarka finansowa za rok 2019
48 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
08.10.2019
21,11,2019
25.10.2019
22.11.2019
Gospodarka finansowa za rok 2019
49 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 29.11.2019 29.11.2019 Kontrola Kompleksowa WORD Rybnik
50 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 13.12.2019 13.12.2019
Prawidłowość przeprowadzania egzaminów
państwowych
51 PIP 07.01.2020   Przestrzeganie przepisów prawa pracy
52 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 03.02.2020   Ocena systemu kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wewnętrznego i zarządzania ryzykiem.
53 PIP Katowice 03.07.2020 13.07.2020 Prawna ochrona pracy - notatka urzędowa z kontroli bez środków prawnych
54 PIP Katowice 27.10.2020   Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tm BHP
55 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 29.01.2021   Ocena systemu kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów kontroli dotychczasowych operacji finansowych i gospodarczych w WORD w Katowicach
56 Państwowa Inspekcja Pracy 26.10.2020 15.09.2021 Przestrzeganie prawa pracy, legalność zatrudnienia, wypłata wynagrodzeń
57 Państwowa Inspekcja Pracy 19.05.2021 31.05.2021 Prawna ochrona pracy pracowników
58 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 23.06.2021   Kontrola w zakresie ubezpieczeń społecznych

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Górny
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tadeusz Kura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-08 12:14:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tadeusz Kura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-19 12:09:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3085 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »