ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w KatowicachDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

Szczegóły informacji

Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: WORD

Finansowanie: Własne

Nr UZP: 2023/BZP 00066086/01

Termin składania ofert / wniosków: 2023-02-10 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-02-10 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: https://wordkatowice.logintrade.net

Ogłoszono dnia: 2023-01-30 przez

Treść:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
 2. Przez „bony żywieniowe” Zamawiający uznaje emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 419) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Ilość bonów żywieniowych: 175 kompletów x 12 miesięcy = 2100 kpl. podlegających wymianie na artykuły spożywcze lub usługi gastronomiczne. Bony nie mogą podlegać wymianie na gotówkę lub artykuły nieżywnościowe. Każdy komplet o wartości 190 złotych. ŁĄCZNA WARTOŚĆ BONÓW ŻYWIENIOWYCH: 399000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).
 4. Bony żywieniowe winny być dostarczane do Zamawiającego sukcesywnie, co miesiąc wg zamówienia do 175 kompletów bonów po 190 zł każdy.
 5. W przypadku bonów papierowych każdy komplet o wartości 190 złotych w nominałach 2, 3, 5, 8 i 10 złotych, każdorazowo w zależności od zapotrzebowania.
 6. Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia zamówienia w pełnym zakresie ilościowym, w danym miesiącu. Zmniejszenie ilości bonów nie może przekroczyć 50% całości miesięcznego zamówienia tj. 88 kompletów.
 7. Bony winny być dostarczane do 10-ego każdego następnego miesiąca.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dodatkowego kosztu w postaci kosztów dostawy bonów do siedziby Zamawiającego.
 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prowizji w wysokości nie większej niż 2 % wartości zamawianych bonów (tj. max. 7980,00 + podatek VAT).
 10. Wymagania:
  1. Miejscem dostawy bonów jest siedziba Wojewódzkiego Ośrodek Ruchu Drogowego      w  Katowicach w  dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
Wymagany okres ważności bonów nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ich dostawy.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony