ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 60Drukuj informację Ogłoszenie numer: 60

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Egzaminator

Miejsce pracy: Oddziały WORD

Wymiar etatu: 1/2, 1/1

Ilość etatów: 10

Wydział: Egzaminatorzy

Data udostępnienia: 2023-11-14

Ogłoszono dnia: 2023-11-14

Termin składania dokumentów: 2023-11-28 00:00:00

Nr ogłoszenia: 60

Zlecający: Dyrektor WORD

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 2. Uprawnienia do egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców w zakresie kategorii B lub kategorii B i B+E.
 3. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa obejmujących problematykę egzaminowania kierowców.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciw bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie po spożyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko zdrowiu i życiu,
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.
 6. Dyspozycyjność;
 7. Umiejętność analitycznego myślenia;
 8. Wysoka kultura osobista;
 9. Komunikatywność i opanowanie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przeprowadzanie teoretycznych i praktycznych egzaminów na prawo jazdy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Stanowisko: Egzaminator.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.
 3. Okres zatrudnienia: okres próbny 3 miesiące z możliwością przedłużenia umowy.
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
 5. Wynagrodzenie brutto: wysokość wynagrodzenia zgodna z Uchwałą Nr VI/58/14/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców. Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 roku w sprawie warunków oraz Regulaminem Wynagradzania WORD w Katowicach z dnia 7 czerwca 2023 roku.
 
Informujemy jednocześnie, że  zgodnie z art. 63 pkt. 3 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.) egzaminator zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego nie może podejmować zajęć zarobkowych bez zgody Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 622).

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Curriculum Vitae,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie zaświadczeń z dodatkowych kursów i szkoleń- w przypadku ich ukończenia,
 6. kserokopia aktualnego zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji egzaminatorów, (wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, uznaje się za ważny jeśli jest wystawiony wcześniej niż 1 miesiąc od daty złożenia dokumentów do naboru );
 7. w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna i zamierza korzystać z uprawnień związanych z niepełnosprawnością, należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 8. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik numer 1),
 9. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik numer 2),
 10. oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy (załącznik nr 3),
 11. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z  pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego (załącznik nr 4).
Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-11-28 00:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zaklejonej, podpisanej i nieprzezroczystej kopercie z  dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko Egzaminatora”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi przez powołaną Komisję Rekrutacyjną.
 2. Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami zostanie przekazana telefonicznie.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Dyrektora WORD  oraz Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Ostateczną decyzję o wyborze i zatrudnieniu kandydata podejmuje Dyrektor.
 5. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na BIP oraz stronie internetowej WORD.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Ksiądz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-14 12:56:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tadeusz Kura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-14 13:00:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tadeusz Kura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-15 10:50:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
408 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony