ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 27Drukuj informację Ogłoszenie numer: 27

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik obsługi technicznej

Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: OT Dąbrowa Górnicza

Data udostępnienia: 2022-01-11

Ogłoszono dnia: 2022-01-11

Termin składania dokumentów: 2022-01-20 12:00:00

Nr ogłoszenia: 27

Zlecający: Kierownik OT Dąbrowa Górnicza

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Posiadanie uprawnień na kierowanie pojazdem w ramach kategorii B prawa jazdy;
 • Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku pracownika obsługi technicznej;
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • Odpowiedzialność za powierzone mienie;
 • Sumienność.
b. Wymagania dodatkowe:
 • Mile widziane posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów w ramach pozostałych kategorii prawa jazdy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Właściwe wyposażenie i utrzymanie urządzeń na placu manewrowym;
 • Dbałość o tabor oddziału terenowego, jego estetyczny wygląd oraz sprawność techniczną zgodnie z instrukcją przeprowadzania egzaminów państwowych;
 • Konserwacja terenów zielonych (koszenie, sprzątanie);
 • Odśnieżanie terenu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w okresie zimowym;
 • Terminowe zgłaszanie szkód komunikacyjnych;
 • Kontrola stanu technicznego pojazdów egzaminacyjnych, wystawianie i rozliczanie kart drogowych, dokonywanie przeglądów technicznych jak i koniecznych tankowań;
 • Bezpieczeństwo oraz porządek organizacyjny na placu manewrowym w trakcie trwania egzaminu.
 
Zakres czynności zostanie szczegółowo określony przez bezpośredniego przełożonego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Stanowisko: pracownik obsługi technicznej.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, oddział terenowy Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 56.
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia umowy

V. Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae;
 • List motywacyjny;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadany staż pracy;
 • Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1);
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie (Załącznik nr 2);
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy (Załącznik nr 3).

Wszystkie złożone dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-01-20 12:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zaklejonej, podpisanej i nieprzezroczystej kopercie z  dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko pracownika obsługi technicznej”.
Termin składania ofert upływa z dniem 20 stycznia 2022 r. o godz. 12:00.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Sekretariat Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice

VII. Informacje dodatkowe:

 • Rozpatrzenie ofert nastąpi przez powołaną Komisję Rekrutacyjną.
 • Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami zostanie przekazana telefonicznie.
 • Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Dyrektora WORD oraz Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 • Ostateczną decyzję o wyborze i zatrudnieniu kandydata podejmuje Dyrektor.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na BIP oraz stronie internetowej WORD.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Pasieka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-11 14:55:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tadeusz Kura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-11 14:58:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tadeusz Kura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-11 14:58:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
34 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony