ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 25Drukuj informację Ogłoszenie numer: 25

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista do spraw pracowniczych

Miejsce pracy: Katowice

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: WORD Katowice

Data udostępnienia: 2021-11-25

Ogłoszono dnia: 2021-11-25

Termin składania dokumentów: 2021-12-21 12:00:00

Nr ogłoszenia: 25

Zlecający: Dyrektor WORD

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe (administracja lub kierunkowe);
 • Minimum 3- letnie doświadczenie na stanowisku w zakresie obsługi kadrowej;
 • Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa pracy;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Odpowiedzialność, lojalność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, rzetelność, systematyczność, umiejętność organizowania własnej pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole.
b. Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość programu Comarch Optima.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
 • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników oraz wystawianie skierowań na badania;
 • Obsługa programu Comarch Optima;
 • Udzielanie informacji kadrowych, niezbędnych podczas trwania stosunku pracy z pracownikiem;

V. Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae;
 • List motywacyjny;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadany staż pracy;
 • Kserokopia kursów i szkoleń w przypadku ich ukończenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1);
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie (Załącznik nr 2).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-12-21 12:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.
Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zaklejonej, podpisanej i nieprzezroczystej kopercie z  dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko specjalisty do spraw pracowniczych”.
Termin składania ofert upływa z dniem 21 grudnia 2021 r. o godz. 12:00.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
c. Miejsce:
Sekretariat Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice.

VII. Informacje dodatkowe:

 • Rozpatrzenie ofert nastąpi przez powołaną Komisję Rekrutacyjną.
 • Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami zostanie przekazana telefonicznie.
 • Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona przez Dyrektora WORD oraz Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 • Ostateczną decyzję o wyborze i zatrudnieniu kandydata podejmuje Dyrektor.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na BIP oraz stronie internetowej WORD

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Pasieka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-25 14:02:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tadeusz Kura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-25 14:04:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tadeusz Kura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-25 14:04:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
140 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony