Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Szczegóły informacji

Treść deklaracja dostępności

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-10 08:39:39 przez Tadeusz Kura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności dla Strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
  • Data publikacji strony internetowej: 2000-02-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
  • Niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia opublikowane przed 1 grudnia 2020 nie posiadają opisów alternatywnych,
  • Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach opublikowanych przed 1 grudnia 2020. Informujemy, że nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać przy użyciu narzędzia OCR.
Wyłączenia
  • zdjęcia i dokumenty, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nie są uaktualniane lub poddawane po dniu 23 września 2019r. przebudowom i zmianom,
  • znajdujące się na stronie mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
Przygotowanie deklaracji dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-10.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-22.
Skróty klawiaturowe
  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Adamczyk, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 785 008 289 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Sekretariat oraz biura administracji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Francuska 78
40-507
Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Biura są na parterze stanowiącym poziom, na którym znajduje się główne wejście do budynku.
Obiekt nie posiada toalet dla osób z niepełnosprawnością.
Oddział Terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bytomiu
Strzelców Bytomskich 98
41-902 Bytom
Posiadamy wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku, w którym prowadzone są zapisy na egzamin znajduje się na parterze. Obiekt posiada oddzialną salę do egzaminów teoretycznych dla kandydatów na kierowców z niepełnosprawnością ruchową.
Biuro obsługi klienta posiada pętle indukcyjną dla niesłyszących.
Obiekt posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Oddział Terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Dąbrowie Górniczej
Tysiąclecia 56
41-303 Dąbrowa Górnicza
Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku, w którym prowadzone są zapisy na egzamin, jak również odbywają się egzaminy teoretyczne dla kandydatów na kierowców, posiada podjazd umożliwiający wjazd wózkiem inwalidzkim.
Biuro obsługi klienta posiada pętle indukcyjną dla niesłyszących.
Obiekt posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Oddział Terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jastrzębiu Zdroju
Armii Krajowej 31
44-330 Jastrzębie Zdrój
Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku, w którym prowadzone są zapisy na egzamin, jak również odbywają się egzaminy teoretyczne dla kandydatów na kierowców, najduje się na parterze.
Biuro obsługi klienta posiada pętle indukcyjną dla niesłyszących.
Obiekt posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Oddział Terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Francuska 78
40-507 Katowice
Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku, w którym prowadzone są zapisy na egzamin, jak również odbywają się egzaminy teoretyczne dla kandydatów na kierowców, posiada podjazd umożliwiający wjazd wózkiem inwalidzkim.
Biuro obsługi klienta posiada pętle indukcyjną dla niesłyszących.
Obiekt posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Oddział Terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rybniku
Ekonomiczna 21
44-207 Rybnik
Posiadamy wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku, w którym prowadzone są zapisy na egzamin, jak również odbywają się egzaminy teoretyczne dla kandydatów na kierowców, posiada podjazd umożliwiający wjazd wózkiem inwalidzkim.
Biuro obsługi klienta posiada pętle indukcyjną dla niesłyszących.
Obiekt posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Oddział Terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tychach
Jana Pawła II 3
444-207 Tychy
Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku, w którym prowadzone są zapisy na egzamin, jak również odbywają się egzaminy teoretyczne dla kandydatów na kierowców, znajduje się na piętrze, do którego można dostać się za pomocą windy schodowej.
Biuro obsługi klienta posiada pętle indukcyjną dla niesłyszących.
Obiekt posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Dodatkowe informacje
Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
Obiekty nie posiadają oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
Zapewniamy nieodpłatny dostęp do tłumacza języka migowego podczas egzaminu na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami.
Zapewniamy pomoc w poruszaniu się po placówce ze strony wyznaczonego pracownika Ośrodka.

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Adamczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tadeusz Kura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-10 08:39:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tadeusz Kura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-05 16:49:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2467 raz(y)