ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o aukcji pojazdów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-06-21 14:57:59 przez Tadeusz Kura

OGŁOSZENIE O AUKCJI

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem gospodarowania składnikami majątku ruchomego
Katowice, 21.06.2021 r.
OGŁOSZENIE O AUKCJI
Prowadzonej w trybie art. 701 i nast. Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem odrębności wynikających z  Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach
 
l.p.
Marka, typ, model
Opis
Cena wywoławcza netto=brutto
Wadium
Postąpienie
1.
Motocykl Romet ZK 125 nr.rej.SK 7793
Rok produkcji 2009,
Pojazd sprawny technicznie,
Przebieg 8995 km,
Pojazd typu „L”, pojemność silnika 124 cm3/7kW ( 10 KM)
1.150,00 zł brutto
słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych
115,00 zł brutto
słownie: sto piętnaście pięć zł 00/100
50 zł
słownie: pięćdziesiąt złotych
2.
Motocykl Romet ZK 125 nr.rej.SK 9181
Rok produkcji 2010,
Pojazd sprawny technicznie,
Przebieg 21251 km,
Pojazd typu „L”, pojemność silnika 124 cm3/7kW ( 10 KM)
960,00 zł brutto
słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych
96 zł brutto
słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100
50 zł
słownie: pięćdziesiąt złotych
 
3.
Motocykl Romet ZK 125 nr.rej.SK 9182
Rok produkcji 2010,
Pojazd sprawny technicznie,
Przebieg 8007 km,
Pojazd typu „L”, pojemność silnika 124 cm3/7kW ( 10 KM)
1.200,00 zł brutto
słownie: jeden tysiąc dwieście złotych
120,00 zł brutto
słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100
50 zł
słownie: pięćdziesiąt złotych
 
4.
Samochód osobowy, furgon FORD TRANSIT 2,5 D nr rej. KAM 806A
Rok produkcji 1999, pojazd bez ważnych badan technicznych ( ostatnie badanie w 2018 r.)
Przebieg 213729 km, Pojazd typu „L”, pojemność silnika 2496 cm3
1.050,00 zł brutto
Słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych
105,00 zł brutto
słownie: sto pięć zł 00/100
50 zł
słownie: pięćdziesiąt złotych
 
5.
Samochód Toyota Yaris 1,3 L4 DOHC 16V AWD
 
Nr. rej. SK 916AY, rok produkcji: 2012, Przebieg: 83000 km, Pojazd przeznaczony do nauki jazdy i egzaminu państwowego „L”, Pojazd nie sprawny technicznie, Pojemność silnika 1300 cm3/73kW/99KM,
10.000,00 zł brutto
Słownie: dziesięć tysięcy złotych
1000 zł brutto
Słownie: jeden tysiąc złotych
100zł
słownie: sto złotych
 
5.
Samochód Toyota Yaris 1,3 L4 DOHC 16V AWD
 
Nr. rej. SK 921AW, rok produkcji: 2012, Pojazd przeznaczony do nauki jazdy i  egzaminu państwowego „L”, Pojazd nie sprawny technicznie, Pojemność silnika 1300 cm3/73kW/99KM,
10.500,00 zł brutto
Słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych
1050 zł brutto
Słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych
100zł
słownie: sto złotych
 
  1. Aukcja odbędzie się w dniu 30.06.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie WORD Katowice przy ul. Francuskiej 78 w Sali konferencyjnej.
  2. Wadium wnoszone wyłącznie w pieniądzu należy wpłacać na rachunek WORD w Katowicach:
ALIOR BANK S.A. nr konta: 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585
Przy wpłacie wadium należy zaznaczyć jakiego pojazdu dotyczy.
Wadium należy wnieść skutecznie przed rozpoczęciem aukcji (tzn. w dniu 30.06.2020 r. do godz.10:00 wadium powinno być zaksięgowane na koncie WORD).
Potwierdzenia wniesienia wadium należy okazać przed przystąpieniem do aukcji wraz z pisemną informacją o  numerze konta, na który należy zwrócić niewykorzystane wadium.
Uczestnik aukcji zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości ( dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
  1. Po zakończeniu aukcji niewykorzystane wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom na rachunek pomniejszone o koszty utrzymania konta. Wadium złożone przez nabywcę danego pojazdu zostanie zaliczone na poczet ceny. Zapłata za zakupiony przedmiot ma nastąpić w terminie do trzech dni roboczych, licząc od dnia zakończenia aukcji.
  2. Postąpienie w licytacji wynosi:
  • Dla poz. 1-4 Tabeli 50,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100 zł),
  • Dla poz. 5-6 Tabeli 100,00 zł ( słownie: sto złotych 00/100 zł),
  1. Regulamin gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach jest dostępny w Wydziale Eksploatacji Mienia w godz. od 8:00-14:00.
Składniki majtku ruchomego przeznaczone na aukcję można oglądać w siedzibie WORD w Katowicach, ul.  Francuska 78 w godz. 8:00-14:00 do dnia 29.06.2021 r. z osobą upoważnioną do kontaktu panem Łukaszem Żurawikiem (poz. 1-5 Tabeli) 785008219, składniki majtku ruchomego przeznaczone na aukcję ujęty pod poz. 6 Tabeli można oglądać w oddziale terenowym w Rybniku, ul.  Ekonomiczna 21 w godz. 8:00-14:00 do dnia 29.06.2021 r. z osobą upoważnioną do kontaktu panem Szymonem Klimczakiem 507816027.
  1. Organizatorowi aukcji przysługuje prawo odwołania aukcji bez podania przyczyny.
Informacji udziela się w siedzibie WORD Katowice oraz pod numerem telefonu: 323593008.
« powrót do poprzedniej strony