ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie Dyrektora ws. pobierania opłat

Akapit nr 1 - brak tytułu

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli ośrodek będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty.
(art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.,
Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Opłaty winny być wnoszone na konto:
Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585


ZARZĄDZENIE Nr 5/05/2014 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO w Katowicach
z dnia 12.05.2014 r.
w sprawie wprowadzenia zasad pobierania opłat za opracowanie zestawień zdawalności osób egzaminowanych
Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. ; Dz.U. z 2017 r. poz. 1260) oraz art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tj. z dnia 29 czerwca 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), mając na uwadze duże zapotrzebowanie środowiska zainteresowanego szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców, na dostęp do zestawień zdawalności, zarządzam, co następuje:
§ 1
 1. Ustanawiam opłatę za sporządzenie pojedynczego zestawienia w kwocie 20 zł brutto, w tym należny podatek VAT.
 2. Przez pojedyncze zestawienie zwane dalej „Zestawienie” rozumieć należy informację dotyczącą:
 • zdawalności dla jednego instruktora (w rozumieniu ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (tj. z dnia 25 kwietnia 2017 r.; Dz.U. z 2017 r. poz. 978)), w jednym przedziale czasowym, z podziałem na kategorie;
 • zdawalności dla jednego Ośrodka Szkolenia Kierowców (w rozumieniu ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (tj. z dnia 25 kwietnia 2017 r.; Dz.U. z 2017 r. poz. 978)), w jednym przedziale czasowym, z podziałem na kategorie;
 • zdawalności dla jednego instruktora (w rozumieniu ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (tj. z dnia 25 kwietnia 2017 r.; Dz.U. z 2017 r. poz. 978)) - w ramach zatrudnienia go w danym Ośrodku Szkolenia Kierowców, z podziałem na kategorie.
 • wyników egzaminów pojedynczej osoby pozyskiwaną przez podmioty szkolące.
§ 2
 1. Zestawienie zdawalności opracowane będzie na podstawie wniosku (dalej: „Zamówienie”), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 2. W sytuacji, w której Zamówienie składa Ośrodek Szkolenia Kierowców, a Zestawienie dotyczyć ma instruktora zatrudnionego w danym Ośrodku Szkolenia Kierowców, do Zamówienia dołączona musi być zgoda instruktora na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w Zestawieniu.
 3. W sytuacji, w której Zamówienie składa Ośrodek Szkolenia Kierowców, a Zestawienie dotyczy wyniku egzaminu danej osoby, do Zamówienia dołączona musi być zgoda wymienionej w Zestawieniu osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.
 4. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego powiadomi wnioskodawcę o wysokości oraz możliwych sposobach uiszczenia opłaty za opracowanie Zestawienia, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia Zamówienia. Równocześnie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego poinformuje wnioskodawcę o numerze, jaki nadany został Zamówieniu.
 5. Wnioskodawca uiszcza opłatę w wysokości obliczonej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Przy uiszczaniu opłaty wnioskodawca podaje numer Zamówienia.
 6. Udostępnienie Zestawienia następuje w sposób wskazany przez wnioskodawcę w Zamówieniu, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o wysokości oraz możliwych sposobach uiszczenia opłaty.
§ 3
 1. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie informacji dotyczącej zdawalności, nie mieszczącej się w ramach Zestawienia, opłata za udzielnie informacji ustalana będzie indywidualnie przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach może podjąć decyzję o odstąpieniu od pobierania opłaty za udzielnie informacji, o której mowa w ust. 1.
 3. Zasady określone w § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12.05.2014

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Górny
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tadeusz Kura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-04 10:53:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tadeusz Kura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-18 07:25:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2101 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »